ΘΗΛΥΚΑ ANGLO NUBIANS !

Αγκνόλα

Κάρμεν

Ναόμι

Ζιζέλ

Λιάνα

Ζανέτ